Monitor Polski

M.P.2019.159

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 grudnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 568/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
1. Głatki Ryszard Brunon,
2. Iwaszko Kazimierz,
3. Małachowski Marek,
4. Pechman Jacek,
5. Skrobun Andrzej,
6. Szadurski Karol Roman,
7. Trzeciakiewicz Zofia,

pośmiertnie

8. Melak Arkadiusz,
9. Nowak Helena,
10. Wasiewicz Michał.