Monitor Polski

M.P.2019.157

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 grudnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 563/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Hotloś Marian Tadeusz,
2. Jamrozik Elżbieta Anna,
3. Orlik Marek,
4. Rajman Bolesław,
5. Zagórska-Marek Beata Maria,
6. Ząbek Maciej Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Zuber Marcelina Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Czułowska Aleksandra Justyna,
9. Grabowiec Piotr,
10. Haratyk Anna Wanda,
11. Kaznowska Agata Dorota,
12. Wiktorska-Święcka Aldona Izabela,

na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Ciołek Janusz,
14. Welz Mirosław,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Jankowska Izabela,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności kulturalno-społecznej i sportowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Sienkiewicz Janusz,
17. Wlazło Zbigniew Marian,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Witczak Józef Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Karaś Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Domański Włodzimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Czesuch Wiktor,
22. Dąbrowski Stanisław,
23. Kozłowski Stefan Franciszek,
24. Marczak Jan, za zasługi w działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Siek Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Brygoła Andrzej,
27. Łucka Jarosław Stanisław,
28. Pająk Piotr Stefan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych

29. Lis Mariusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

30. Matyka Barbara Maria,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej

31. Samorajska Beata Ewa,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Baran Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Kołodziejczyk Ryszard Marek,
34. Podgajny Edward,
35. Wandzel Sławomir, za zasługi w działalności społecznej i związkowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kucharewicz Dariusz,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kurpiński Jerzy,
38. Strug Krzysztof,
39. Wodziński Jarosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Ambroziak Sławomir Jerzy,
41. Andrzejczyk Waldemar,
42. Bochniak Sławomir,
43. Kościelniak Piotr,
44. Rurkowski Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania muzyki organowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Grubba Gedymin Jan,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Szaciłło Leszek Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Spodniewski Piotr.