Monitor Polski

M.P.2019.122

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 listopada 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 557/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Chromik Jerzy Krzysztof, 2. Chudzyński Jerzy Bogumił, 3. Wysocki Andrzej Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Czyż Maria, 5. Kozerska Barbara, 6. Skorupka Eugeniusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Bazylów Marek, 8. Wala Adam Bronisław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Gajda Tadeusz, 10. Janiak Stanisław Józef, 11. Majer Maria Zofia, 12. Przywara Tadeusz Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Przybyła Ryszard, 14. Skrobek Rafał Stefan, 15. Zimoch Marcin Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Charkiewicz Dariusz, 17. Komorowska Izabela Karolina, 18. Staniszewski Tomasz Piotr, 19. Wąsik Tomasz Grzegorz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w upamiętnianiu i upowszechnianiu historii Polski:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Jaskuła Cecylia Teresa, 21. Krupnik Leszek Stanisław, 22. Lizak Jan, 23. Maciejko Marek Piotr, 24. Szczygieł Teresa Maria, 25. Szczygieł Zdzisław Mieczysław, 26. Wojtyna Andrzej Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Gorczyńska Lucyna, 28. Grabińska Wiesława Dorota, 29. Lizak Jadwiga Zofia, 30. Łachman Kazimierz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

31. Kublik Zenon, 32. Machała Ryszard Edmund,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Bens Józef Grzegorz, 34. Mazurek Lech Zbigniew, 35. Nowiński Marek Marian, 36. Siemiatkowski Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Grzeszczyk Dariusz, 38. Jurzyk Wojciech, 39. Mazurek Bogdan Jan, 40. Ogieniewski Marek Jan, 41. Pikus Jan, 42. Weśniuk Sławomir,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Goździk Stanisław, 44. Jurzyk Janusz, 45. Karczewski Marek, 46. Kisieliński Dariusz, 47. Kwasiborski Adam, 48. Suszek Jacek, 49. Walczyński Mirosław, 50. Wiktorski Piotr, 51. Wyszyńska Bożena,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

52. ks. Andrzejewski Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

53. Zbyszyński Andrzej Józef,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Rąb Maciej Marian,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi dla kultury polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Kotowicz Barbara,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za upamiętnianie historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Rutecka Halina.