Monitor Polski

M.P.2019.116

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 544/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Energii

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla ratownictwa górniczego, za wykazaną odwagę i poświęcenie:

1. Panowicz Paweł, 2. Rzepka Adam,

za zasługi dla rozwoju górnictwa

3. Raszka Eugeniusz,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój polskiego przemysłu cukrowniczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Sobecki Lech Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Wawro Piotr,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za wkład w rozwój medycyny

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Jóźwiak Marek Piotr, 7. Kotwicki Tomasz, 8. Kruczyński Jacek Leon, 9. Kubaszewski Łukasz Adam, 10. Lisiński Przemysław, 11. Strzyżewski Wojciech Andrzej,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w upowszechnianiu osiągnięć polskiej architektury współczesnej, za wkład w rozwój muzealnictwa

12. Jasieńko Ewa Krystyna,

za zasługi w działalności społecznej

13. Mirecki Zbigniew,

za zasługi w działalności społecznej, charytatywnej i duszpasterskiej

14. ks. Radecki Aleksander,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Jakubów Jerzy Antoni, 16. Szklany Marian Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Droń Michał Paweł, 18. Ryglewska Elżbieta Maria, 19. Śliwińska Zofia Małgorzata, 20. Świderska-Majstrenko Magdalena Barbara,

za zasługi dla kultury:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Pruchniewicz Wojciech, 22. Snarski Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kiryłow-Masłowska Liliana Alina, 24. Masłowski Rafał Konrad,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

25. Miłoszewicz Grzegorz,

za zaangażowanie w działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych, za propagowanie wiedzy górniczej

26. Słowikowska Kamilla,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Baziak Andrzej Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Gawlak Kamil, 29. Kuziel Katarzyna Monika, 30. Podgórski Damian, 31. Rostecki Rafał, 32. Suśniak Elżbieta Katarzyna, 33. Szczygieł Paweł, 34. Ściubak Rafał, 35. Wąchała Mieczysław,

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Maślanka Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kret Dorota,

za zasługi w dziedzinie ratownictwa wysokościowego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Ochnio Jakub Filip,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz prawa polskiego, za wkład w rozwój samorządu adwokackiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Kusz Roman Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Jagielski Marian, 41. Nowak Elżbieta Maria, 42. Steć Janusz, 43. Wojnar Dariusz,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych, za wkład w rozwój nauki

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Borkowska Edyta Marta, 45. Borowiec-Domka Elżbieta, 46. Bujnowski Andrzej, 47. Gomółka Ewa Irena, 48. Mertas Anna Maria, 49. Winsz-Szczotka Katarzyna Barbara,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Olejko Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Pieszczoch Robert,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

52. Dudek Bronisław,

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za upowszechnianie wiedzy historycznej:

53. Skrzypczak Zbigniew Jerzy, 54. Szary Artur Paweł,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

55. Tworzydło Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i związkowej, za wkład w rozwój dialogu społecznego

56. Cupryś Lesław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

57. Świstak Grzegorz Andrzej.