Monitor Polski

M.P.2019.114

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 541/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Antczak Jan, 2. Bogdanowicz Antoni Józef, 3. Hoppa Marian Zbigniew, 4. Kopeć Andrzej, 5. Kowalski Andrzej, 6. Kulis Mariusz, 7. Markowski Janusz, 8. Nowakowski Edward Michał, 9. Stencel Henryk Leonard, 10. Tomaszewski Janusz Mieczysław, 11. Urbaniak Tadeusz, 12. Urbański Roman Józef,

pośmiertnie

13. Dahlke Leszek Wacław, 14. Perlak Franciszek.