Monitor Polski

M.P.2019.111

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 538/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Energii:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony i kształtowania środowiska na terenach górniczych oraz poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Cegłowski Marian, 2. Katan Dariusz Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Hordyniak Krzysztof Zbigniew, 4. Kujawski Piotr Michał, 5. Paraszczuk Krzysztof Andrzej, 6. Sowa Artur Paweł, 7. Stefaniak Alicja Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bladocha Dariusz Bogusław, 9. Botor Ewa Henryka, 10. Jankowski Bogdan Zygmunt, 11. Królikowski Jarosław Arkadiusz, 12. Krótki Krzysztof Stanisław, 13. Leśniowski Wojciech Jan, 14. Maj Adam Piotr, 15. Nalewajski Wojciech Janusz, 16. Prokop Andrzej Marian, 17. Radek Ryszard Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Gnatowski Adam Henryk, 19. Guzik Paweł Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Michalik Bogusław Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Całus-Moszko Joanna Agnieszka, 22. Gruchlik Piotr Andrzej, 23. Howaniec Natalia Izabela, 24. Koteras Aleksandra Joanna, 25. Kotyrba Andrzej Marian, 26. Mitko Krzysztof Karol, 27. Myszkowski Jacek Jan, 28. Neuman Stanisław Jan, 29. Staniek Andrzej Czesław,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania polskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, za pielęgnowanie górniczych tradycji:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Róg Ryszard Jerzy, 31. Sawicka Joanna Bożena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Kucharz Jan Andrzej, 33. Stachura Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Okarmus Maciej Łukasz, 35. Sochacki Stanisław, 36. Szpak Piotr,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Potęga Urszula Franciszka,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Panter Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Gryciuk Teresa Wincenta, 40. Rygielska Marta Maria, 41. Skrzeszewska Urszula Bożena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Jagielski Bogdan, 43. Klonowski Kazimierz Bogdan, 44. Romanowski Krzysztof, 45. Skrzyniecki Ryszard Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania tradycji ludowych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Ciężki Krzysztof Kazimierz, 47. Nogaj Anna Antonina,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania hodowli koni huculskich:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Chruszcz Władysław Mariusz, 49. Fil Stefan, 50. Siuta Czesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Stach Bożena, 52. Wąsik Mariusz Józef,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o kulturze i historii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Mysłakowski Piotr,

za zasługi w działalności naukowej i społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Markowski Włodzimierz Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Sygitowicz Grażyna Maria, na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności społecznej, charytatywnej i duszpasterskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. ks. Dołhan Bronisław, 57. ks. Lubieniecki Lesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. ks. Drechsler Arnold Alojzy, 59. ks. Dzierżanowski Jerzy Jan, 60. ks. Klinger Waldemar Piotr, 61. ks. Krawiec Józef Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Moszumański Franciszek Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Widziszowski Tadeusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Antczak Halina Kazimiera, 65. s. Bogdon Barbara Hildegarda, 66. s. Pyrek Marieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Charaśna-Blachucik Justyna, 68. Kaczorowska Małgorzata Ewa, 69. Smugowska Marzena Katarzyna,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Stotko Lidia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Ligenza Krzysztof Ryszard, 72. Nowak-Kübler Ewa Sylwia, 73. Zawadzka-Ciępka Marzanna Julia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego

74. ks. Maniurka Piotr Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz edukacji historycznej i patriotycznej

75. Tomczyk Stanisław Jan,

w uznaniu trudu wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych - zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka, za wkład w rozwój idei opieki zastępczej:

76. Zapała Barbara Teresa, 77. Zapała Jan,

za zasługi w działalności społecznej i kulturalnej

78. Żak Antoni Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w promowaniu dziedzictwa kulturowego i historii Polski

79. Banik Joanna Dorota,

za zasługi w promowaniu muzyki i kultury polskiej

80. Czercowy Magdalena Ewa,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski:

81. Figiel Jarosław Seweryn, 82. Kuświk Bartosz Jan, 83. Trzaskawska Danuta Iwona, 84. Włoch Jolanta Maria,

za zasługi dla edukacji i kultury 85. Kossakowska Agnieszka Aldona,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. ks. Nabywaniec Stanisław,

za zasługi w działalności społecznej i upamiętnianiu historii Polski:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Sobota Zbigniew Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Błaż Witold, 89. Cetnarowicz Jacek Rafał, 90. Duda Agata, 91. Hajduk Krzysztof Józef,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Golonka Stanisław Jacek, na wniosek Wojewody Śląskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

93. Gawęda Benedykt,

za zasługi dla ratownictwa górniczego, za wykazaną odwagę i poświęcenie

94. Piernik Krzysztof Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony i kształtowania środowiska na terenach górniczych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Makowski Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

96. Kurzeja Natasza Monika,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

97. Słobodzian Kazimierz Józef.