Monitor Polski

M.P.2019.107

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 526/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za zasługi dla obronności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Adamkiewicz Marek Zbigniew, 2. Jackowski Jerzy Tomasz, 3. gen. dyw. Joks Adam Antoni, 4. Michalak Jarosław Tadeusz, 5. Ślaski Paweł Janusz, 6. Walczak Andrzej Augustyn,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. płk Abratkiewicz Sławomir Piotr, 8. Mierzyński Janusz Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. mjr Szandrocho Robert Henryk, 10. Tarapata Zbigniew Mirosław,

za zasługi dla obronności kraju oraz działalność społeczną

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Matuszak Jacek Zygmunt,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. płk Grela Piotr Michał, 13. płk Kowalik Tomasz Krzysztof, 14. ppłk Olędzki Artur.