Monitor Polski

M.P.2019.99

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 października 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 502/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi dla obronności kraju

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Liberacki Marcin Maciej,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania żeglarstwa, za promowanie Polski w świecie

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kuczyński Szymon Edmund,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Suchorski Dariusz, 4. Sut Grzegorz,

na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Gwardjan Mariusz Stanisław, 6. Sułek Jarosław Grzegorz, 7. Szebla-Bartosińska Anita, 8. Uchański Artur Wiktor, 9. Wyszkowski Wiesław Krzysztof,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. ks. Machowicz Andrzej Władysław, 11. ks. Rusin Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Głodzik Zygmunt, 13. Kopała Adam Kazimierz, 14. Kudyba Jan, 15. Moryto Zdzisław, 16. Pater Marek Dariusz, 17. Siorek Kazimierz, 18. Toczyński Piotr Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Baracz Stanisław, 20. Bechta Kazimierz, 21. Borowiec Stanisław Antoni, 22. Hamelusz Grzegorz, 23. ks. Hofman Marian, 24. ks. Jasiurkowski Józef, 25. Kiełt Tomasz, 26. Krupa Mieczysław, 27. Panek Wiesław Janusz, 28. Piotrowski Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, za wkład w rozwój czytelnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Kozińska Maria Jolanta,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Misiura Józef Jerzy, 31. Ostafin Stanisław, 32. Strączek Wiesław Grzegorz, 33. Sułkowska Teresa, 34. Tabasz Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Czemarnik Wioletta Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Charchut Magdalena Zofia, 37. Rachwał Teresa Zofia,

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. ks. Rymarowicz Piotr Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w upamiętnianiu i upowszechnianiu historii Polski

39. Puchalski Tadeusz Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego

40. ks. Zych Sławomir Stanisław,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności społecznej, charytatywnej i kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Małysz Henryk,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Domider Tadeusz Zbigniew,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Golicz Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kurtyka Paweł Michał,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Hanc Stefan Artur, 46. Niemiec Tomasz, 47. Wypior Jadwiga Urszula, 48. Wypior Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży

49. Greń Irena,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

50. Mankiewicz Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa:

51. Orzech Łukasz Piotr, 52. Woszczyński Mariusz Łukasz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Milewska Agnieszka Monika,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Borek Edyta Iwona, 55. Kowalczyk Dorota, 56. Zięba Justyna Edyta,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Skowronek Janusz Piotr,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Zaborski Robert Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Serdiuk Piotr Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Michalczak Idzi,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi dla kultury polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Wilkońska Katarzyna Anna.