Monitor Polski

M.P.2019.93

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 października 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 474/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za zasługi dla obronności i suwerenności kraju

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Łydka Waldemar Marian,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. ppłk Domżał Piotr,
3. płk Gałęziowski Mariusz Zbigniew,
4. ppłk Janczewski Robert Adam,
5. ppłk Jędruszak Ireneusz Piotr,
6. ppłk Kazimierowicz Krzysztof,
7. płk Kurek Sylwester Tomasz,
8. płk Majocha Marek Zygmunt,
9. ppłk Monkiewicz Krzysztof Waldemar,
10. płk Polak Arkadiusz,
11. płk Rupa Piotr Adam,
12. płk Wasilewski Jarosław,
13. płk Więcek Wojciech Robert,
14. płk Żukowicz Robert Piotr,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. kmdr Szubrycht Tomasz Ryszard,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. płk Cur Krzysztof Tadeusz,
17. płk Grenda Bogdan Witold,
18. płk Zyglarski Mariusz Józef.