Monitor Polski

M.P.2019.85

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 października 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 463/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
1. Cegliński Stanisław Bogdan,
2. Chorzewski Leszek,
3. Ćwiek Arkadiusz,
4. Fijałkowski Wojciech Stanisław,
5. Frydrych Krzysztof,
6. Gumowski Jerzy Marek,
7. Harasiuk Marek,
8. Hurlak Zbigniew Maksymilian,
9. Karwowski Cezary Zygmunt,
10. Karwowski Jarosław Robert,
11. Kołodziejski Andrzej,
12. Kulczycki Jan Włodzimierz,
13. Nachiło Ryszard Tadeusz,
14. Nachiło Wojciech Jacek,
15. Niedek Andrzej Janusz Marek,
16. Oleksiak Piotr Janusz,
17. Popławski Jacek Grzegorz,
18. Pruszczyńska Agata Monika,
19. Rosłoniec Adam Krzysztof,
20. Rotowski Andrzej Jan,
21. Różycki Waldemar Ludomir,
22. Rzewuski Piotr,
23. Teliga Karol Wacław,
24. Zembrowski Marian,

pośmiertnie

25. Dziewońska Maria,
26. Grabowski Andrzej,
27. Jakubczyk Dariusz Jan,
28. Kropielnicki Czesław,
29. Łukaszewski Robert Arkadiusz,
30. Maziarski Jacek Kazimierz,
31. Szymański Jerzy Piotr,
32. Zieliński Mariusz Zbigniew,
33. Zieliński Witold Jerzy.