M.P.2019.84

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 października 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 462/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
1. Artaniak Tadeusz,
2. Badzio Paweł Andrzej,
3. Brown-Łuczak Beata Marta,
4. Buczek Grzegorz Adam,
5. Chorzępa Jan,
6. Fedyszak-Radziejowska Barbara Ewa,
7. Gelberg Leon Andrzej,
8. Jankowski Mieczysław Zbigniew,
9. Janowski Gabriel,
10. Kielar Zygmunt,
11. Kołaczkowski Maciej Jan,
12. Kosiński Jarosław,
13. Lipiński Jacek Adam,
14. Melak Andrzej Józef,
15. Melak Sławomir Krzysztof,
16. Melak Stanisław,
17. Saczuk Lesław Franciszek,
18. Sałaciński Romuald Jerzy,
19. Siegel Piotr Jan,
20. Skowron Helena Władysława,
21. Skowron Wojciech Ryszard,
22. Sokołowski Paweł Jan,
23. Szymański Adam Henryk,
24. Waś Jan Franciszek,
25. Woyciechowski Piotr Maria,

pośmiertnie

26. Okrasa Janusz,
27. Skulimowski Jan Zygmunt.