Monitor Polski

M.P.2019.83

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 października 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 461/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Baranowski Klemens Józef, 2. Bochenek Janusz Piotr, 3. Bogucki Andrzej Leonard, 4. Czarnecka Ewa Małgorzata, 5. Filipski Wiesław Andrzej, 6. Grzywacz Grzegorz, 7. Jacewicz Regina, 8. Kaczor Andrzej Maria, 9. Koc Bogusław Adam, 10. Kotecka Helena Zofia, 11. Kraśniewski Witold Ryszard, 12. Lisowiec Marian, 13. Łokucijewski Adam, 14. Mrówczyński Henryk Franciszek, 15. Nagajek Henryk, 16. Nawrocki Aleksander, 17. Olpeter-Łenyk Anna, 18. Pazderski Eugeniusz Józef, 19. Polak Katarzyna, 20. Prus III Grobelski Radzimir Marian, 21. Rogalski Antoni Józef, 22. Schmeichel Włodzimierz Krzysztof, 23. Siech Stanisław, 24. Smykowski Zbigniew, 25. Spudych Alfons Jan, 26. Spudych Barbara, 27. Szachta Anna Maria, 28. Szachta Krzysztof, 29. Szarszewski Edmund Józef, 30. Szeferski Grzegorz Nikodem, 31. Szmelter Jan, 32. Śliwińska Ewa Maria, 33. Świderek Danuta, 34. Turzyński Konrad Józef, 35. Umiński Janusz Benedykt, 36. Wiślicki Jan Krzysztof, 37. Wojtczak Michał Józef, 38. Wroniecka Mirosława, 39. Zygnerska Anna Małgorzata,

pośmiertnie

40. Błaszczyk Ryszard Stanisław, 41. Dzięgielewski Zdzisław Stanisław, 42. Friedel Jadwiga, 43. Friedel Teresa, 44. Hańczyk Ryszard, 45. Kosik Ryszard Ignacy, 46. ks. Kutermak Józef, 47. Ligowski Zdzisław, 48. Münster Gerard Adam, 49. Znaniewicz Krzysztof, 50. Żórański Hieronim.