Monitor Polski

M.P.2019.82

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 października 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 460/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Antolak Antoni Krzysztof, 2. Baziur Grzegorz, 3. Czechowski Adam, 4. Dąbrowski Józef Zbigniew, 5. Fryjewicz Anna, 6. Fryjewicz Krzysztof Lech, 7. Garapich Michał Paweł, 8. Góral Stanisław Michał, 9. Hajda Andrzej Józef, 10. Kaczor Andrzej, 11. Krawacki Marian, 12. Kurnik Jolanta Halina, 13. Kurnik Stanisław, 14. Lubańska Lucyna Maria, 15. Magdziarz Wojciech Stanisław, 16. Mamoń Marcin Jan, 17. Marchewczyk Wojciech, 18. Mazurkiewicz Jadwiga Elżbieta, 19. Mielniczuk Anna Irena, 20. Mielniczuk Jerzy Andrzej, 21. Morawiec Julian, 22. Mroczek Anna Magdalena, 23. Murawski Andrzej Hieronim, 24. Niziołek Wiktor, 25. Sandauer Adam Marek, 26. Sapor Maria Wanda, 27. Sichelska Janina, 28. Siwiec-Cielebon Michał, 29. Skóra Danuta Zofia, 30. Skóra Jan Zbigniew, 31. Słomski Waldemar Piotr, 32. Smardz Barbara, 33. Socha Roman, 34. Surowiecka Janina, 35. Surowiecka Maria, 36. Szatkowska Stanisława, 37. Wierzbicka-Bogacz Anna Janina, 38. Zawadzki Józef, 39. Zięcina Ryszard, 40. Zima Jan,

pośmiertnie

41. Kramarz Kazimierz, 42. Szwed-Śniadowska Anna Helena.