Monitor Polski

M.P.2019.80

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 października 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 458/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Antonowicz Mirosław,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

2. Jankowski Bogdan Stanisław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bobrowska-Ekiert Anna Danuta, 4. Pawelec-Małek Bogusława, 5. Staniewski Florian Waldemar,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bułka Grażyna, 7. Korzycka Henryka, 8. Rychłowska-Żarnecka Jolanta, 9. Szałapak Barbara, za zasługi w działalności na rzecz ochrony i konserwacji zasobów archiwalnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Machej Anna Maria, 11. Szukała Maciej Józef Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Bednarek Dariusz Jerzy, 13. Chursan Anna Jadwiga, 14. Janik Maciej Bolesław, 15. Kołodziejczyk Krzysztof Artur, 16. Kossakowska Hanna Barbara, 17. Łaborewicz Edyta, 18. Olender Elżbieta, 19. Przesmycka Grażyna Zenobia, 20. Ulewicz Andrzej Mariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Bacmaga Ryszard Paweł, 22. Bańkowska Iga Anna, 23. Buczek Marcin Władysław, 24. Czarnota Sergiusz, 25. Hartwig Magdalena, 26. Jadeszko Anna, 27. Konstankiewicz Agnieszka Adela, 28. Kowalik-Bylicka Joanna, 29. Krzykała Marek Krzysztof, 30. Mirosław Magdalena, 31. Mulak Łukasz Andrzej, 32. Ślusarska Katarzyna Marta, 33. Wawrzkiewicz-Gajda Magdalena Janina, 34. Zawada Michał Antoni, 35. Zbroszczyk Anna,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Dziopak Józef, 37. Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta Maria, 38. Komada Paweł, 39. Masłowski Grzegorz, 40. Mironowicz Eugeniusz, 41. Surtel Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Budzik Grzegorz Krzysztof, 43. Czakowski Roman Mieczysław, 44. Godlewski Jan Sławomir, 45. Kołodziejczyk Roman Wacław, 46. Kowalska Beata, 47. Motyka Maciej, 48. Salamon Jan Edward, 49. Sokólska Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Bogusz Piotr, 51. Duk Mariusz Wojciech, 52. Guzowski Piotr, 53. Hanus Robert, 54. Jankowski-Mihułowicz Piotr Zbigniew, 55. Król Bożena Elżbieta, 56. Pliś Danuta, 57. Romanowska Jolanta Barbara,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Bogaczewicz Stanisław Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Lisiecka Katarzyna Anna, 60. Stasiak Ryszard, 61. Wróbel Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Chmielińska-Jamroz Marta Justyna, 63. Gałaj Arkadiusz Piotr, 64. Gałwiaczek Tomasz, 65. Golik Dawid Łukasz, 66. Jończyk Marek Sławomir, 67. Komaniecka-Łyp Monika Barbara, 68. Krzyżanowska Sylwia Anna, 69. Liszka Krzysztof, 70. Pawlak-Weiss Katarzyna Ewa, 71. Pazda Justyna, 72. Reczek Rafał, 73. Rosenbaum Sebastian, 74. Sacewicz Karol, 75. Trębacz Wojciech, 76. Warot Paweł Piotr, 77. Wasilewski Witold Ludwik, 78. Ziobroń Ryszard Paweł,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Donica Piotr Wacław, 80. Gutalska Stanisława, 81. Satke Andrzej Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Madejek Jan Tadeusz, 83. Niedziela Tomasz Mariusz, 84. Pieniak Zbigniew, 85. Podawacz Witold Leszek, 86. Śliwka Sylwester, 87. Woźniak Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Ćwikła Stanisław, 89. Guz Jacek, 90. Samulak Henryk, 91. Szymanek Cezary Maciej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Tujak Mirosław Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Maj Anna Alicja,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju współpracy polsko-węgierskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Chojecka-Stępniewska Jolanta, 95. Kaniewska-Dolder Beata Renata, 96. Marciniak Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Berek Violetta Janina, 98. Ratajska Beata Urszula, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Gąsiorowska Stefania,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Link-Lenczowska Barbara Małgorzata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Jankowska Mirosława Teresa, 102. Michalec-Nowak Barbara Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Ingram-Tomana Iwona Monika, 104. Kasprzycki Sławomir Tomasz, 105. Lato-Sarota Agnieszka, 106. Ptak-Kafara Edyta Karolina, 107. Rysiak Dorota Agnieszka, 108. Sendor Dorota Joanna,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Bator Jan.