Monitor Polski

M.P.2019.78

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 października 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 454/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za zasługi dla obronności i suwerenności kraju:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppłk Chmielewski Mariusz,
2. płk Król Artur,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. mjr Dąbkiewicz Marcin Krzysztof,
4. ppłk Dulski Rafał Piotr,
5. ppłk Kasprzyk Rafał Karol,
6. ppłk Knysak Piotr Lucjan,
7. płk Kurzyk Piotr Stanisław,
8. mjr Serafin Piotr,
9. płk Siodłowski Bogusław,
10. Załoga Wiesława,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYZEM ZASŁUGI

11. płk Bartnicki Adam Robert,
12. ppłk Kaczmarek Wojciech,
13. mjr Koperski Wojciech,
14. mjr Rodzik Dariusz,
15. ppłk Zelkowski Jarosław,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

LOTNICZYM KRZYZEM ZASŁUGI

16. płk Augustyn Sławomir,
17. płk Rośkowicz Marek Robert,
18. ppłk Ważny Mariusz Adam.