Monitor Polski

M.P.2019.75

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 października 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 437/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. st. chor. szt. Bączek Grzegorz Dariusz, 2. ppłk Czereszewski Artur, 3. mjr Denkewicz Mariusz Stanisław, 4. płk Januszewski Roman Kazimierz, 5. ppłk Jarosz Rafał, 6. płk Kaliszuk Piotr Jerzy, 7. płk Krupa Robert, 8. płk Kseń Krzysztof, 9. mjr Ornatowski Dariusz Grzegorz, 10. st. chor. szt. Parol Przemysław Arkadiusz.