Monitor Polski

M.P.2018.1147

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 września 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 416/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Popek Marzenna Maria, 2. Wilczyńska Aleksandra, na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi w działalności społecznej i związkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Łukasik Andrzej Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Bronk Henryk Kazimierz, 5. Czarnota Krzysztof Antoni, 6. Kuresza Barbara, 7. Żarów Zbigniew,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury ludowej, za osiągnięcia artystyczne:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bielecka Zofia Wiesława, 9. Gracjasz Stanisław, 10. Kędzierski Zygmunt, 11. Majcher Waldemar Jacek, 12. Michałek Maria Anna, 13. Mierzwicka Zofia, 14. Reglińska Bernadeta Maria, 15. Wichrowski Tadeusz Władysław, 16. Wnukowska Kazimiera,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kubaszczyk Zuzanna Maria, 18. Leśniak Tadeusz, 19. Murawska Aniela Daniela, 20. Olszewska Antonina, 21. Śliwiński Stanisław Bogusław, 22. Węgiełek Eugeniusz Tadeusz,

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Salwiński Bogusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Gibała-Kapecka Beata, 25. Kubicz Joanna, 26. Kwiatkowska-Lubańska Agata, 27. Pakuła-Kwak Elżbieta, 28. Panasiewicz Piotr, 29. Regulski Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Dębska Anna, 31. Jabłoński Paweł, 32. Kiwerski Szymon Wojciech, 33. Litewka Magdalena, 34. Pawluczuk Aleksy, 35. Pawluczuk Ewa Elżbieta, 36. Siorek Barbara, 37. Sobczyk Wojciech Zdzisław, 38. Twardowski Piotr,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Barczak Tadeusz, 40. Brylewska Grażyna Lidia, 41. Budrewicz Zofia, 42. Piecuch Czesława Antonina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. ks. Bruździński Andrzej Mirosław, 44. Pietrzkiewicz Iwona Ewa, 45. Sykutera Dariusz, 46. Szala Grzegorz Wojciech, 47. ks. Szczepaniak Jan Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Cieślik Sławomir, 49. Hachaj Tomasz Jan, 50. Kapeluszny Jarosław, 51. Mroziński Adam Szymon, 52. Paczkowski Tomasz, 53. Puzio Łukasz, 54. Skrabski Józef, 55. Spychaj-Fabisiak Ewa Urszula,

na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz polskiej młodzieży, za wkład w rozwój idei wolontariatu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Dziedzina Piotr Edward, 57. Wróblewski Wiesław Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Augustyn Marta Teresa, 59. Blicharz Zbigniew Franciszek, 60. Potoniec Marian Franciszek, 61. Studnicka Zofia Władysława, 62. Tybiszewska Katarzyna Justyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Bury Jacek Robert, 64. Janakowski Przemysław, 65. Knocińska Anna Sylwia, 66. Kowcuń Eryk Marcin, 67. Mielcarek Robert Adam, 68. Piętka Grażyna, 69. Pilarska Aneta Katarzyna, 70. Pilch Grażyna, 71. Podgórska Małgorzata, 72. Szydłowski Marcin, 73. Wojciech Marek Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz polityki społecznej i systemów zabezpieczenia społecznego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Uścińska Gertruda,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Szałata Jarosław,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i popularyzacji czytelnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Kaczmarek Danuta Maria, 77. Malczewska Beata, 78. Matczyńska Lucyna Cecylia, 79. Partyka Lucyna Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Brążkiewicz Paulina Maria, 81. Dzierla Magdalena, na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za wkład w rozwój przedsiębiorczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Graczykowski Andrzej Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Fleischer Włodzimierz Aleksander,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowiska kombatantów

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

84. Baszczowski Tadeusz Józef,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury ludowej i tradycji regionalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Waśko Maria Teresa,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Dziewoński Zbigniew Władysław, 87. Jedynak Jacek, 88. Maślanka Ryszard, 89. Mueck Wacław Andrzej, 90. Papież Bogusław Antoni,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za wkład w rozwój idei wolontariatu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Hornowski Mariusz Stanisław, 92. Syrda Marta Zofia,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Brzeziński Józef, 94. Czerwiński Zdzisław Bronisław, 95. Knitter Andrzej Leon, 96. Kujawski Marian, 97. Mach Krystyna Halina, 98. Melzer Józef, 99. Nakielski Jan, 100. Szwichtenberg Sylwester, 101. Wirkus Eugeniusz,

pośmiertnie

102. Landowski Jerzy Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Korda Kazimierz Hieronim, 104. Kowalewska Zdzisława Teresa, 105. Mański Ryszard Marek, 106. Olech Marek Paweł, 107. Pellowska Bernarda Maria, 108. Sosnowski Adam Tomasz, 109. Zagórowski Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Ebertowski Robert Patrycjusz, 111. Ściążko Mariusz Marcin, 112. Wrzesień Bogusław Adam,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi dla kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Pałczyńska Maria Dorota, 114. Wojtaszewski Ryszard Alfred,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Węgrzyn Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Mróz Krzysztof Stefan, 117. Piwowarski Rafał, 118. Słowiński Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Kalista Stanisław.