Monitor Polski

M.P.2018.1146

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 września 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 415/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za wkład w rozwój idei wolontariatu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bodziony Józef Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Chudobski Tomasz, 3. Gwiazda-Musiał Elżbieta Maria, 4. Hadław Adam, 5. Kurek Jolanta Małgorzata, 6. Zabost Czesław Edward,

za zasługi na rzecz samorządu terytorialnego i działalność społeczną

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Jeziorska-Chojecka Kamila,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi na rzecz samorządu terytorialnego i działalność społeczną

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Pągowski Andrzej Antoni.