Monitor Polski

M.P.2018.1137

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 września 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 397/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi dla bezpieczeństwa państwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kubiak Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Malesa Krzysztof Andrzej, 3. Świszcz Grzegorz Piotr,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Szczypiński Waldemar,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za propagowanie idei wolontariatu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Lewandowski Marek,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Stec Anna Halina.