Monitor Polski

M.P.2018.1135

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 392/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za zasługi dla kultury i oświaty

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kozłowski Krzysztof Zbigniew,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Ejma Maria Janina, 3. Kałwak Krzysztof, 4. Kazanowska Bernarda Jadwiga, 5. Pietras Wojciech, 6. Ponikowski Piotr Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Rosińczuk Joanna Stanisława, 8. Tarnawa Robert Maciej, 9. Ussowicz Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Tabakow Paweł,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Baran Grażyna,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Rojek Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Żurek Piotr Czesław, za zasługi dla kultury i oświaty

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Brewczak Monika Julita,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bronk Franciszek Cezary,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Józefczyk Jarosław Remigiusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Bojczuk Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Grela Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kiczmal Stanisława Agata, 20. Kieras Zbigniew,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

21. Frączek Halina Jadwiga,

w uznaniu trudu wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych - zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka

22. Urbaniec Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój nauki, kultury i gospodarki

23. Dacko-Pikiewicz Zdzisława,

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

24. ks. Kołczyk Leszek Janusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

25. Kyrcz Wincenty,

za zasługi dla kultury polskiej

26. Liszka Ewa,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

w uznaniu trudu wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych - zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Margas Halina,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Klama Henryk Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Kozłowski Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Smukowski Jerzy Feliks,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Babalski Jarosław Stanisław, 32. Hyczkowska Teresa Sabina, 33. Sekita Anna,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Stańczyk Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Świątkowski Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w kształtowaniu moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży

36. Panek-Strzałkowska Barbara,

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

37. ks. Plak Krzysztof,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Kurek Marian Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. May Grzegorz Antoni, 40. Perz Łukasz, 41. Szulc Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Marciniak Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Borowiak Bartosz.