Monitor Polski

M.P.2018.1134

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 września 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 387/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Czyżkowski Czesław, 2. Durakiewicz Piotr Paweł, 3. Goławski Zygmunt Michał, 4. Góźdź Zbigniew Wiesław, 5. Stępnik Wiesław, 6. Zubowski Zbigniew Ryszard,

pośmiertnie

7. Jankowski Ryszard Stanisław.