Monitor Polski

M.P.2018.1132

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 września 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 385/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Borcz Henryk Mieczysław, 2. Draus Jan Marian, 3. Frączek Barbara Franciszka, 4. Jurczyk Adam Janusz, 5. Kamiński Jan, 6. Karpiński Ryszard, 7. Kołakowski Mieczysław, 8. Kotlińska Małgorzata, 9. Kunc Marian Jerzy, 10. Moczulski Wiesław Adam, 11. Mruk Krzysztof Jan, 12. ks. bp Niemiec Jan, 13. Sidak Ewa, 14. Stępień Jacek Adam, 15. Szyler Józef Andrzej, 16. Ulma Tadeusz Maciej, 17. Zima Marian,

pośmiertnie

18. Lemańczyk Zbigniew, 19. Potyrała Włodzimierz Piotr, 20. Świdrak Jerzy.