Monitor Polski

M.P.2018.1131

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 września 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 384/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bomba Tomasz Sylwester, 2. Klatka Zygmunt, 3. Migdał Wiesław, 4. Olszański Stanisław Jan, 5. Piotrowski Mieczysław, 6. Rennert Herbert Franciszek, 7. Sadurski Sławomir, 8. Sałapa Zbigniew Ryszard, 9. Szczygieł Helena, 10. Trachimowicz Leonard, 11. Zadrożny Krzysztof, pośmiertnie

12. Klimczyk Henryk, 13. Łukasik Lilia Cecylia.