Monitor Polski

M.P.2018.1127

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 września 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 379/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Energii

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Ciejek Maciej, 2. Zyznawski Marian,

na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w uznaniu trudu wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych - zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Jezierna Teresa Anna,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Pampuch Zygmunt Zbigniew, 5. Płuciennik Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Czeryba Zbigniew, 7. Derlicki Jerzy Bernard, 8. Łapka Józef, 9. Wojtczak Włodzimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Żelazny Ireneusz,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bawolski Mirosław Andrzej, 12. Krzysztofek Bogusław, 13. Luźniak Stanisław Wiesław, 14. Młotek Zbigniew Mariusz, 15. Wiśniewski Zbigniew Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Achtel Dariusz, 17. Lech Dariusz Andrzej, 18. Zyblewski Krzysztof Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Marszałek Piotr Zenon, 20. Mazur Jacek Andrzej, 21. Nowicki Ryszard Marek,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Budrewicz Sławomir Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Chamela-Bilińska Dagmara, 24. Gąsior Ryszard Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

25. Ciechan Krystyna, 26. Jurek Tomasz Mariusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatantów

27. Krupiński Konrad,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Frankowski Eugeniusz Marian,

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Ułamek Zofia Róża,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Nowak Grzegorz, 31. Siudzińska Joanna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

32. Błoch Marek, 33. Rządziński Robert, 34. Stanek Włodzimierz Adam,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego

35. Krzykowski Ryszard Marek,

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski

36. Szala Robert Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

37. Buda Grażyna Ewa, 38. Pędzik Andrzej, 39. Płachta Józef, 40. Szeller Andrzej Stanisław, 41. Zięciak Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

42. Jędraszek Grzegorz, 43. Śmiertka Beata Renata, na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Józefowicz Bogdan Roch,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

45. Orędowicz Ireneusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz przywracania pamięci historycznej

46. Wykowski Michał Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej, za wkład w ochronę zdrowia

47. ks. Gretkowski Andrzej Ryszard,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

48. Kicmal Jadwiga, 49. Stanik Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz kształtowania patriotycznej postawy polskiej młodzieży, za upamiętnianie historii Polski: 50. Stroińska-Macińska Teresa Barbara, 51. Szatkowski Józef Jan, za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Dziewicka Ewa Marzena, na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Fortuna Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Głowik Rafał Michał, 55. Pustelnik Bolesław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Eksterowicz Jan, 57. Wieloch Rudolf, 58. Wunschik Jan Aleksander,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi na rzecz propagowania specjalistycznej wiedzy z zakresu profilaktyki i ratownictwa wodnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Kosiński Robert, 60. Roman Małgorzata Ewa, 61. Roman Michał Łukasz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Baranik Marcin, 63. Poznański Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Awruk Mikołaj, 65. Małyszko Krystian,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Łydzińska Urszula, 67. Wawrzyn Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Hołdyński Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Łapiński Józef Jan, 70. Szafranowska Alicja,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Romaniuk Małgorzata, 72. Zaorska Marzenna Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Słysz Zbigniew, 74. Surmacz Janusz Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Jabłonowska-Horanin Lidia Ewa, 76. Kucharczyk Judyta, 77. Kulis Marlena, 78. Rohde Michał.