Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2018.1126

Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 września 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 376/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

za umacnianie suwerenności i obronności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Paterek Marek Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Długosz-Błażkiewicz Anna Halina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Adamusińska Agnieszka Karolina, 4. Cieślik Aneta Elżbieta,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Brzozowski Adam,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz związków zawodowych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Hellwig Iwona Beata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Krużycka Iwona Barbara, 8. Pipczyński Ryszard.