Monitor Polski

M.P.2018.1072

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 367/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, odznaczeni zostają

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. gen. bryg. Dymanowski Karol, 2. płk Skorupski Grzegorz Stanisław.