Nadanie odznaczeń. - M.P.2018.1071 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2018.1071

Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 366/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz samorządu zawodowego farmaceutów:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Matysik Marek Wojciech, 2. Tomków Marek Przemysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Rząsa-Duran Elżbieta Zofia,

na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Borkowski Leszek Bogusław,

5. Wojtasik Elżbieta, na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz wzmacniania idei samorządu lekarskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bujko Teresa Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Marczyk-Felba Alicja Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Krysińska Elżbieta Grażyna, 9. Laska Piotr Paweł, 10. Nakraszewicz Małgorzata Danuta,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa,

za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Muzyka Artur Krzysztof, 12. Pawliczak Tomasz Piotr, 13. Samborski Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Kacperek Stanisław, 15. Kaczmarczyk Grzegorz, 16. Kociński Andrzej, 17. Maligranda Piotr Wiesław, 18. Szustak Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Bartyńska Krystyna, 20. Bojczuk Jerzy, 21. Mizera Andrzej, 22. Oberda Artur Stanisław,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Mochol Piotr Robert,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za promowanie idei wolontariatu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Drozd Janina Anna, 25. Iżykowski Tadeusz, 26. Witkowska Irena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Leśniewska Halina Jadwiga, 28. Piekunko Janina, 29. Skup Mirosław Antoni, 30. Wiśniewska Krystyna, 31. Ziółkowska Letosława Kazimiera,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Malińska Anna, 33. Spała Irena, za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Zeler-Marcjan Aleksandra,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w twórczości artystycznej

35. Bałos Stanisław,

za zasługi dla niepodległości i upamiętniania historii Rzeczypospolitej Polskiej

36. Rojkowicz Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Guzdek Tadeusz Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Banyś Edwarda, 39. Gałuszka Zdzisława, 40. Heitzman Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Frańczak Wojciech, 42. Jasiński Marek Andrzej, 43. Nowak Rafał, 44. Ziemianek Zbigniew,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za promowanie i upowszechnianie żeglarstwa oraz sportów motoro wodnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Marzec Andrzej Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Jabłońska Dorota Teresa, 47. Janas Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

48. ks. Bednarz Antoni,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój przedsiębiorczości:

49. Leszczyński Włodzimierz, 50. Maj Marek, 51. Wodnicki Jerzy Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

52. Dąbrowska Dorota, 53. Kielin Arkadiusz, 54. Malec Piotr Dariusz, 55. Muta Jerzy, 56. Pacuła Tomasz, 57. Podymkiewicz Maciej Józef, 58. Rokosz Stanisław,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

59. Skorut Paweł,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Pałac Bolesław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Niegierewicz Alina, 62. Niegierewicz Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Rosiak Robert Maciej, na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Panowicz Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Błaszczyk Krzysztof, 66. Boniecki Maciej, 67. Głuszek Wiesław Michał, 68. Milarski Wiesław, 69. Pawlaczyk Leszek, 70. Przybylski Jacek Piotr, 71. Szwarc Tadeusz Antoni, 72. Walczak Władysław Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Dańczak Andrzej, 74. Dymarski Miłosz, 75. Flaszyńska Halina Danuta, 76. Juśkiewicz Andrzej, 77. Kulas Paweł Tomasz, 78. Marszałek Marek Grzegorz, 79. Muszyński Maciej, 80. Przybylski Aleksander, 81. Staszak Włodzimierz, 82. Stejakowski Piotr, 83. Szczepaniak Jolanta, 84. Wojciechowski Zbyszko Jerzy, 85. Zybała Dariusz Józef.