Monitor Polski

M.P.2018.1062

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 360/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Finansów

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i modernizacji administracji skarbowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Marcinowska Urszula, 2. Szczawiński Jerzy Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Cybulski Piotr, 4. Kotarski Michał Tomasz, 5. Kumpiałowska Agata, 6. Nowak Tomasz Damian, 7. Plewka Sławomira Anna, 8. Radomska Marta, 9. Radoś Piotr Stefan, 10. Szymański Ryszard,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

za zasługi w działalności na rzecz regionalnych izb obrachunkowych, za wkład w rozwój samorządu terytorialnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Głębski Adam Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Rup Wojciech Władysław, 13. Walczak Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Ostrowska Aurelia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Wicher Patryk Tomasz,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatantów:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Pop Irena Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kobryń Janusz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Pawłowski Janusz Wiktor,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Woliński Witold,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kubasiewicz Michał Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Benet Lech, 22. Bochniarz Danuta, 23. Dudziak Sławomir, 24. Kabała Maria Ewa, 25. Mądra Lucyna Jadwiga, 26. Sadowski Artur Marek, 27. Stachyra Violetta Mariola, 28. Steć Józef Stanisław, 29. Tatara Łukasz Maciej,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju profilaktyki zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Stępień Józef,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Buchowiecka Antonina,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Klimek Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Żybura Andrzej, 34. Żybura Bogdan Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Łukaszek Marcin,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

36. Miazgowicz Bolesław Tomasz,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Orłowski Aleksander,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi dla górnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Prasek Stanisław Józef,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za wkład w rozwój przedsiębiorczości

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Mokrysz Adam.