Monitor Polski

M.P.2018.1037

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 345/2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Infrastruktury

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

1. Cymerys Paweł,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

2. Jakimiec Łukasz Wojciech,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

3. Korpik Kamil,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

4. Duher Szymon Maciej,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

5. Miałkos Waldemar,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

6. Janowski Bartosz,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

7. Mitkowski Marcin.