Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2018.1033

Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 339/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego, za zasługi w działalności społecznej na rzecz upamiętniania historii Polski odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Frączek Artur, 2. Gołdziński Ryszard Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Lesiak Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Krawczyński Patryk Józef, 5. Rybak Michał Andrzej.