Monitor Polski

M.P.2018.905

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 lipca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 323/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bednarek-Tworkiewicz Bożena Katarzyna, 2. Bednarski Mieczysław Mirosław, 3. Bierła Leszek Józef, 4. Ciesielski Michał Józef, 5. Ciupa Andrzej Kazimierz, 6. Filipowicz Maria Barbara, 7. Gajkowski Adam Marian, 8. Ganicz Andrzej, 9. Garboś Mieczysław, 10. Garusiński Henryk, 11. Grabowska Zofia, 12. Jaksa Stanisław, 13. Jastrzębska Irena, 14. Jaśkiewicz Maria Józefa, 15. Klinkiewicz Jacek Eugeniusz, 16. Lisowski Bogdan, 17. Maćczak Jadwiga Mirosława, 18. Matusiak Wojciech, 19. Matynia-Budkowska Małgorzata Stefania, 20. Michalak Jan Andrzej, 21. Morka Jerzy Ryszard, 22. Pastuszka Wiesław, 23. Pinkowski Stanisław Władysław, 24. Pitlok Kazimierz Izydor, 25. Skupiński Bogdan, 26. Sówka Jerzy Stanisław, 27. Stasiak Bogdan, 28. Stolarczyk Leokadia Teresa, 29. Tarnecki Andrzej, 30. Węgrzyn Marek Krzysztof,

pośmiertnie

31. Kosmala Ryszard Franciszek, 32. Smucerowicz Tadeusz.