Monitor Polski

M.P.2018.901

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lipca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 311/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Wojewody Mazowieckiego, za zasługi w działalności społecznej na rzecz edukacji historyczno-patriotycznej odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bobrowski Wojciech, 2. Kohutek-Marcinkiewicz Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Roczkowska Anna Izabela.