Monitor Polski

M.P.2018.892

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 lipca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 300/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Energii

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Figat Krzysztof Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Chołuj Dariusz, 3. Górski Ryszard Jan, 4. Jamanek Andrzej Kazimierz, 5. Jelonkiewicz Mieczysław, 6. Kotte Grzegorz, 7. Krakowiak Zbigniew, 8. Mazurkiewicz Jan, 9. Mierzejewski Grzegorz Andrzej, 10. Mosiołek Wojciech, 11. Orzechowska-Sępioł Dorota Maria, 12. Pająk Anna, 13. Pardyka Kazimierz, 14. Różycki Marek Stanisław, 15. Stolarski Zenon, 16. Wójcik Tomasz,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Białas Teresa Janina, 18. Woźniak Jolanta Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Siedlaczek Iwona Agnieszka, na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Gładysz Zdzisław, 21. Grosman Kazimierz, 22. Krakowiecki Ludwik, 23. Królicki Artur, 24. Maksymowicz Józef, 25. Morawski Wiesław Franciszek, 26. Myćka Piotr Zygmunt, 27. Ozimek Ryszard, 28. Papież Jan, 29. Peret Bartłomiej, 30. Rydzik Stanisław, 31. Szkamruk Małgorzata Maria, 32. Szpiech Maciej Marian, 33. Tymuła Wiesława,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Daniewska Dorota Krystyna, 35. Dziadziuszko Rafał Tomasz, 36. Jankowska-Lech Irmina Ewa, 37. Kosmala Jacek Krzysztof, 38. Mackiewicz Urszula, 39. Osiak Katarzyna Maria, 40. Owczuk Radosław, 41. Wasąg Bartosz Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Kamiński Michał Filip, 43. Ostrowski Grzegorz Janusz,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Andronowska Aneta, 45. Brzezińska Małgorzata, 46. Gawrońska-Kozak Barbara, 47. Hajac Piotr Mieczysław, 48. Komorowski Tomasz, 49. Królak Andrzej Janusz, 50. Skierucha Wojciech Marian, 51. Zajączkowski Wojciech Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Frąc Magdalena, 53. Karamać Magdalena, 54. Miś Antoni, 55. Nowak Adam Henryk, 56. Zdunek Artur,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Cybulska Justyna, 58. Korzekwa Anna Justyna, 59. Nosalewicz Artur Wojciech, 60. Ryżak Magdalena, 61. Siemieniuch Marta Jolanta, 62. Szymańska-Chargot Monika Ewa,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa,

za krzewienie idei czerwonokrzyskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

63. Baranowski Adam Franciszek, 64. Kaniecki Leszek Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

65. Borkowska Alina, 66. Horka Elżbieta, 67. Mikuła Zenon, 68. Przychocka Ilona Elżbieta, 69. Reszka Eliza Anna, 70. Superczyński Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

71. Kunek Marek,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Kosiacki Karol Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Homziak Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Obst Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Czub Marek Jan, 76. Dadacz Witold, 77. Pyra Bernard, 78. Trendak Janusz Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Czub Krzysztof Józef, 80. Gromada Marian Zbigniew, 81. Jasiński Stanisław, 82. Kaczor Adam Janusz, 83. Kępka Mirosław, 84. Kowalik Jan, 85. Marton Jerzy, 86. Pyra Bogdan, 87. Słomka Jadwiga,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Ogorzałek Jacek Czesław, 89. Piątkowski Norbert, 90. Wojdan Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Brodziński Wojciech Marek, na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Błaszczyk Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Dujko Jan,

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania i popularyzowania historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Bojanowska Małgorzata Bogusława, 95. Szymański Zbigniew Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

96. Dobrowolska Krystyna Maria, 97. Guzek Zofia, 98. Rybaczewska Barbara, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty 99. Harke Maria,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

100. Kucharska Małgorzata Mirosława, 101. Osłowska Jolanta, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła 102. Paderewski Mieczysław,

za zasługi dla kultury polskiej

103. Zubko-Jarnicka Izabela Krystyna, na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi dla gospodarki morskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

104. Rosołowicz Aleksander, na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa,

za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Dambiec Stanisław, 106. Hyski Eugeniusz, 107. Kałuża Henryk, 108. Rosół Stanisław, 109. Sylwesiuk Mariusz Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Biskup Bronisław, 111. Czech Tomasz Piotr, 112. Gałach Stanisław, 113. Sadowski Andrzej, 114. Stebel Jacek Ignacy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Manowski Bogdan, 116. Stokłosa Henryk, 117. Szada Marian, za zasługi w działalności na rzecz wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Czopek Michał Łukasz.