Monitor Polski

M.P.2018.888

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lipca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 255/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Brewka Krzysztof Joachim, 2. Czaplicki Krzysztof Waldemar,

za zasługi w działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Banach Danuta Maria, 4. Gaca Stanisław, 5. Gałkowski Sławomir, 6. Skowron Lech Ryszard, 7. Świderska Krystyna Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Domagała Jolanta Bogusława, 9. Hotloś Danuta, 10. Kuzia Stanisław Kazimierz, 11. Roś Stanisław Marian, 12. Wróbel Marek Teofil,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Ulatowski Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Muszyński Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania wartości patriotycznych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Kłosiński Sebastian Robert, 16. Nurkiewicz Jarosław Janusz, 17. Płotka Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Kuźma Mirosław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Antosik Jadwiga, 20. Domańska Wioletta Małgorzata, 21. Kałowski Mariusz Kazimierz, 22. Kołada Lucjan Paweł, 23. Machała Jan Mirosław, 24. Sztuka Stanisław, 25. Wawrzko Jan Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Kłaniewski Przemysław Jakub, na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Graboń Grzegorz Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Czyż Piotr Władysław, 29. Krużel Alicja Maria, 30. Sieczkowski Józef, 31. Zaremba Janusz, na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa,

za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Misiejuk Zbigniew, 33. Piotrowiak Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Fiećko Mirosław, 35. Karwowski Henryk, 36. Krajewska Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Pawłowski Krzysztof, 38. Wojtkowski Andrzej.