Monitor Polski

M.P.2018.788

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 247/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

na wniosek Prezesa Rady Ministrów

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. gen. dyw. Gielerak Grzegorz Gerard, 2. płk Rękas Marek, 3. Wojda Lidia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kazimierczak Barbara, 5. Koziarski Andrzej, 6. Rejmanowska Anna,

na wniosek Ministra Energii

za zasługi dla górnictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Baranowski Łukasz Leszek, 8. Obrzut Mateusz Piotr,

pośmiertnie

9. Balcerak Marcin, 10. Królik Piotr Roman, 11. Szczyrba Przemysław Arkadiusz, 12. Szweda Łukasz Michał, 13. Trusiewicz Michał Andrzej,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Gawroński Mieczysław Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Granat-Janki Anna Lidia, 16. Moc Michał Piotr, 17. Pietrzak Jarosław Kazimierz, 18. Szybalska-Matczak Jolanta Izabela, 19. Wolniewska Irena Bronisława, 20. Zaleski Piotr Przemysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Golema Amelia, 22. Kierska-Witczak Marta, 23. Olkiewicz Irena Elżbieta, 24. Podzielny Małgorzata Agata,

25. Zwierzycka Agnieszka Ewa,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Jalinik Mikołaj,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Czernek Krystian Mariusz, 28. Dobija Dorota, 29. Szymańska Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Głowacz-Czerwonka Dorota, 31. Gudkova Svetlana, 32. Hałas-Dej Sylwia, 33. Jemielniak Dariusz, 34. Kożak-Siara Tatiana Irena, 35. Poplewski Grzegorz Józef, 36. Puciato Daniel Jan, 37. Tomaszewska Maria, 38. Wolski Sławomir:

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Klimowski Zbigniew Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Gębala Łukasz Mariusz, 41. Kreczmer Maciej Jan, 42. Skrobot Kacper Karol, 43. Sobczyk Grzegorz Andrzej, na wniosek Ministra Środowiska za zasługi w działalności na rzecz edukacji leśnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Sicińska Elwira,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny oraz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Jodłowska-Jędrych Barbara Halina, 46. Rahnama-Hezavah Mansur, 47. Szewieczek Jan Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Chudek Jerzy Tadeusz, 49. Kamiński Karol Adam, 50. Kierklo Anna Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Sobczak Andrzej, 52. Wąsik Tomasz Józef,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój przedsiębiorczości

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Kropiński Wacław Antoni, na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Furmanek Stanisław, 55. Kasak Leszek Hubert, 56. Pietrzela Marek Jerzy, 57. Podkański Piotr, 58. Połeć Henryk, 59. Ryfka Waldemar,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Danielak Dariusz Janusz, 61. Kroszka Marek, 62. Rabiński Andrzej Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Gorzkowski Piotr Stanisław, 64. Kozłowski Emil Wiesław, 65. Machnikowska Renata Iwona, 66. Zieliński Sebastian Marcin,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Kowalik Grażyna Stanisława,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za wkład w rozwój przedsiębiorczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Potapska Jolanta Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Boreczek Tadeusz Witold,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Czarnobil Agnieszka Ewa, 71. Krawczyk Michał Łukasz, 72. Malesza-Dzido Katarzyna, 73. Wadas Tomasz Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki przyrodniczej

74. Garbuz Grzegorz Józef,

za zasługi w działalności artystycznej i kulturalnej

75. Grajewska Monika,

na wniosek Wojewody Opolskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w propagowaniu wiedzy historycznej:

76. Korczyński Andrzej Antoni,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

77. Staś Rajnard,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój księgowości

78. Talar Tomasz Kazimierz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności społecznej, za pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Czerwiec Wojciech Janusz, 80. Fugiel Dariusz Jerzy, 81. Kaszyńska Alicja, 82. Sarwa Andrzej Juliusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Białousz Waldemar, 84. Sławiński Piotr, 85. Sobolewski Janusz Marian, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny oraz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Domagała Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Nowocień Wiesława, 88. Schüsterl Lidia,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Kaczmarski Mirosław Aleksander,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Chała Mirosław, 91. Religa Dariusz, 92. Zieliński Michał, za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Myśliwiec Kazimierz, 94. Widanka Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Domagała Zbigniew, 96. Krzepkowski Krzysztof, 97. Sitko Dariusz.