Monitor Polski

M.P.2018.782

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 225/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za zasługi w działalności społecznej, za upamiętnianie historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Szychowski Ireneusz, 2. Wójcik Wacław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Targoński Piotr Paweł,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny w dziedzinie pediatrii:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Podemska Maria, 5. Ryżko Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Adamska Bożena, 7. Kocyła-Karczmarewicz Beata Zofia,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatantów, za utrwalanie prawdy historycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Biziuk Krystyna, 9. Klej Józefa Czesława, 10. Puchalski Zenon, 11. Rutkowska Halina, 12. Ścibior Halina,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Piszczek Grzegorz Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Wysocka Elżbieta Barbara,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Wróblewski Jan,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Zych Irena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Glapa Marianna Katarzyna, 18. Kaleta Irena Anna, 19. Merta Maria Anna, 20. Skał Wacława Antonina,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

21. Bujas Longina Władysława, 22. Pfisterer Małgorzata Barbara,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz upamiętniania historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Bugajska Bożena, 24. Kalukin Janusz, 25. Kielar Józef Ludwik,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Duman Teresa Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Kuder Andrzej Paweł, 28. Sadowski Piotr Jan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Kuziel Władysław, 30. Włudyka Augustyn,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Szczupak Piotr Stanisław, 32. Tokarczyk Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Gniewek Zbigniew Wojciech, 34. Górski Jacek Józef, 35. Guzik Sebastian Mateusz, 36. Kolak Stefan, 37. Krzysztonek Wojciech, 38. Osmęda Józef, 39. Pomykacz Wacław, 40. Pomykacz Władysław, 41. Wzorek Krzysztof,

za zasługi dla kultury polskiej, za upowszechnianie muzyki orkiestr dętych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Oleksik Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Bałut Józef Jan, 44. Tutaj Antoni Jan, 45. Wroński Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Gaj Antoni Józef, 47. Kloc Wojciech Jerzy, 48. Smoszna Tadeusz Antoni, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Burzawa Stanisław, 50. Jarkowski Jerzy, 51. Skórka Jan Andrzej, 52. ks. Urbański Marian, 53. Wytrwał Jarosław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Chyra Julia, 55. Cichy Marek, 56. Filar Zbigniew Władysław, 57. Gorzkowska Teresa, 58. Górska Zofia Maria, 59. Kołodziej Barbara Maria, 60. Kubis Augustyn, 61. Kubis Maria, 62. Leśniak Jan, 63. Leśniak Józef, 64. Łaśko Bartosz Przemysław, 65. Ptak Michał, 66. Roczniak Stanisława, 67. Sępek Andrzej, 68. Skruch Wojciech, 69. ks. Tabiś Stanisław Robert, 70. Wierdanek Władysława Henryka, 71. Więcław Krystyna Zofia,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój i upowszechnianie sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Banasiak Andrzej Waldemar,

a wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za utrwalanie i upowszechnianie historii regionalnej, za promowanie Podkarpacia w świecie

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

73. Malczewski Jan Stanisław,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za upowszechnianie tradycji polskiej kawalerii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Dangel Teresa,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi dla kultury polskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Korpusik Piotr Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Adamczyk Agnieszka Ewa, 77. Chmielniak Adam Michał, 78. Szendera Karolina Paulina, 79. Szolka Piotr Grzegorz,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. ks. Nyc Stefan,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w upamiętnianiu i propagowaniu prawdy historycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Myczka Maciej,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Obst Ryszard,

za zasługi w działalności społecznej, za propagowanie idei wolontariatu oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Szarszewska Barbara.