Monitor Polski

M.P.2018.777

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 czerwca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Nr REJ. 222/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Ministra Energii, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

1. Bogocz Łukasz Marcin, 2. Chelicki Marcin Zbigniew, 3. Czupil Krzysztof Sebastian, 4. Dąbek Michał Jan, 5. Kluk Mariusz, 6. Kolanowski Marcin Przemysław, 7. Kozłowski Karol, 8. Lis Damian Stanisław, 9. Lorenc Dawid Tomasz, 10. Nowak Damian Maksymilian, 11. Ruśniok Artur Józef, 12. Skoneczny Piotr, 13. Słabkowski Paweł, 14. Stabla Paweł Mateusz, 15. Stercuła Krzysztof Franciszek, 16. Strączek Dariusz Jan, 17. Szewczyk Łukasz Jan, 18. Szmuk Andrzej Ryszard, 19. Wojtczak Marcin Paweł, 20. Wojtczyk Tomasz Krzysztof, 21. Wrzask Adam Łukasz.