Monitor Polski

M.P.2018.774

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 215/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania bibliotekarstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Edelman Elżbieta,

na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Piasecka Inga, 3. Wróblewski Andrzej,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi dla nauki polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Alejziak Wiesław Bogdan, 5. Badura Henryk, 6. Banaszek Andrzej Leszek, 7. Grzywacz Bogdan Jan, 8. Kampik Marian Paweł, 9. Kunicki Wojciech Józef, 10. Sawicka Krystyna, 11. Śliwińska Elwira Krystyna, 12. Witalisz Władysław, 13. Wojaczek Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Chełmiński Krzysztof Zygmunt, 15. Józwik Jerzy Bogdan, 16. Kampka Franciszek Jan, 17. Krankowski Andrzej, 18. Król Robert Andrzej, 19. Kudełko Jan Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Cieżak Jan, 21. Dmytrów Izabela, 22. Dyduch Joanna Agnieszka, 23. Frejlichowski Dariusz, 24. Głodzik Jacek, 25. Jezierski Jan Roman, 26. Kukulak-Dolata Iwona Ewa, 27. Milewski Jarosław, 28. Nowosielska-Sobel Joanna Edyta, 29. Socha Paweł Krzysztof, 30. Szczecińska Beata Jolanta, 31. Topolska Santina,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Rusko Andrzej Stanisław,

na wniosek Ministra Środowiska:

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój edukacji przyrodniczej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Sobczak Janina,

za zasługi dla leśnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Paszkiewicz Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Sobalak Tomasz Marian,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za wkład w edukację patriotyczną młodzieży

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Stankiewicz Maria,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania ratownictwa medycznego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kubica Martyna Renata, 38. Pichla Barbara,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Rychlewski Stanisław, 40. Sobczak Maciej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Mężydło Piotr Bazyli,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Małecka Małgorzata Genowefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Franaszczuk Halina Danuta, 44. Kuśmierek Marek, 45. Michalak Krystyna, 46. Mizdlaska Barbara,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Dąbrowska Barbara, 48. Pęziak Michał Feliks, 49. Szybczyńska Anna Maria, 50. Wasielewski Roman,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

51. Kożuchowski Jakub Andrzej, 52. Płodowski Józef,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania historii oraz edukacji regionalnej

53. Kurenda Andrzej,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój publicystyki i reportażu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Walkowiak Grażyna Stefania,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Krawczyk Iwona, 56. Markiewicz Czesław Jan, 57. Patek Izabela Olimpia, 58. Rachlewicz Ryszard Wacław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Górczyńska Bożena Maria, 60. Jaskóła Teresa Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Kalinowska Barbara Aurelia, 62. Pomykała Włodzimierz Adam,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Kołodziejczyk Franciszek Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Leśnik Marek Stanisław, 65. Wydrzyński Włodzimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Cuchra Karol, 67. Górecki Zbigniew, 68. Kluszczyński Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania muzyki orkiestr dętych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Tomczyk Władysław Leszek,

za zasługi w działalności na rzecz krzewienia ruchu harcerskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Miller Sławomir Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Frączak Sebastian Marcin, 72. Głodek Małgorzata Irena, 73. Śliwka Andrzej Józef, 74. Wosek Agnieszka Kamila,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi dla ochrony zdrowia, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Łata Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Korus Bożena Teresa, 77. Żurek Barbara Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Broniec Anna, 79. Chudy Barbara, 80. Danek-Ziaja Mirosława, 81. Karaś Jacek Kazimierz, 82. Kuźmińska Maria Józefa,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Garncarz Stanisław, 84. Kot Władysław, 85. Mączko Roman, 86. Tendera Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Kumięga Tadeusz Jan, 88. Kwapniewski Kazimierz, 89. Nosek Józef, 90. Padło Bogdan, 91. Rzepa Stanisław, 92. Solak Krzysztof, 93. Suda Kazimierz, 94. Wadycki Tadeusz, 95. Wójcik Władysław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie wartości patriotycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Kolczyńska Barbara,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

97. Kaufman-Suszko Elżbieta Maria,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

98. ks. Mikucki Andrzej,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Danowski Marcin.