Monitor Polski

M.P.2018.773

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 214/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, odznaczeni zostają

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppłk Chalimoniuk Marek, 2. ppłk Dębiński Jarosław Jerzy, 3. płk Dragan Krzysztof Zygmunt, 4. ppłk Wesołowski Mariusz.