Monitor Polski

M.P.2018.771

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 212/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Grabowiec Krzysztof, 2. Green Włodzimierz Janusz, 3. Gumuła Waldemar Andrzej, 4. Kwiatkowski Wiesław, 5. Macherski Ryszard Tadeusz, 6. Mikos Krzysztof, 7. Paszko Eugeniusz Stanisław, 8. Płoskonka Józef Stanisław, 9. Relikowski Tadeusz, 10. Rutkowska Maria Teresa, 11. Skuza Marek Władysław, 12. Wysocki Lucjan, 13. Zyzik Jan.