Monitor Polski

M.P.2018.768

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 209/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Ciecieląg Stanisław, 2. Czarnecki Ireneusz Bronisław, 3. Ćwiklińska Krystyna Ewa, 4. Dudziński Waldemar, 5. Jastrzębski Marian, 6. Jerz Michał Lucjan, 7. Kawęcki Bronisław Zbigniew, 8. Kostecki Mieczysław, 9. Nazimek Krzysztof Maciej, 10. Pietrzak Marek Jerzy, 11. Traczyk Małgorzata Maria, 12. Wasilewska Izabella Jadwiga,

pośmiertnie

13. Białas Jan Stanisław, 14. Minda Bogusław.