Monitor Polski

M.P.2018.697

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 maja 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 192/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

w uznaniu trudu wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych - zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jakubowska Renata Jolanta, 2. Madej Ewa, 3. Madej Wiesław, 4. Potaczek Edward, 5. Potoczek Grażyna, 6. Sularczyk Andrzej, 7. Sularczyk Danuta,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Lemek Stanisław, na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Latała Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Hadas Augustyn Bolesław.