Monitor Polski

M.P.2018.695

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 187/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi w działalności wydawniczej, za popularyzowanie historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Brodecki Bogusław Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania historii Polski, za osiągnięcia artystyczne

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Damasiewicz Anna, 3. Kuropiejska-Przybyszewska Barbara Marzena, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Dudek Aleksander, 5. Hepner Wacław Igor, 6. Jackowiak Bogdan, 7. Kamys Bogusław Jan, 8. o. Napiórkowski Andrzej Adam, 9. Ochonczenko Helena, 10. Puślecki Zdzisław Walenty, 11. bp Ryś Grzegorz Wojciech, 12. Wójcik Stanisław Piotr, 13. Wszendybył-Skulska Ewa Katarzyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Gajdka Krzysztof Grzegorz, 15. o. Gogola Zdzisław Władysław, 16. Kaczmarczyk Michał Marek, 17. Maciuszek Józef, 18. Nessler Jadwiga, 19. Skoczyńska Barbara Jadwiga, 20. ks. Tabor Dariusz Franciszek, 21. ks. Tyrała Robert Bogusław, 22. Węgrzyn Maria Bożena, 23. ks. Witko Andrzej Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Dylewski Robert, 25. Kaźmierczak-Piwko Leszek Artur, 26. Lekston Mariusz Sylwester,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Urbaś Ireneusz Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Sadurski Robert,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój edukacji leśnej w Polsce:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Gołda Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Cholewińska Izabela Elżbieta, 31. Dziedzic Bogusław Stanisław, 32. Ledwójcik Iwona, 33. Lipińska Antonina, na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za utrwalanie świadomości historycznej w społeczeństwie

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Schmidt Janina,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Pobol Radosław Wojciech,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Bartkowiak Andrzej Jan, 37. Kopczyński Janusz Tadeusz, 38. Ławik Maciej, 39. Stosik Zenon,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Fryckowski Janusz Henryk, 41. Henryszewski Ryszard, 42. Jopek Włodzimierz, 43. Lewandowski Jan Adam, 44. Pyć Stefan, 45. Węglerski Marek, 46. Wierzelewski Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Cichoń Marcin, 48. Grempka Paweł Józef, 49. Jankowski Arkadiusz, 50. Krause Janusz Józef, 51. Lewicki Kazimierz Marian, 52. Myszkowski Janusz Florian, 53. Najrzał Stefan, 54. Przybysz Witold, 55. Reszkowski Sławomir Rafał, 56. Skowron Wojciech Antoni, 57. Wawrzyniak Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz wychowania polskiej młodzieży, za wkład w rozwój ruchu harcerskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Bielicki Paweł, 59. Bielicki Piotr, na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Krzos Krystyna Weronika,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Breś Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury

62. Matysik Dagmara Beata,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

63. Mazurek Wiesław,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Bryszewska Krystyna, 65. Makarewicz Jan, na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Dąbrowski Jan, 67. Kałużny Wojciech, 68. Sierszyńska Jolanta Stefania, 69. Zawadzki Sławomir Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Tomczyk Wojciech Antoni,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Klasa Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Brongiel Edyta, 73. Gucwa Rafał Jacek, 74. Hajduga Paweł, 75. Janusz Marcin, 76. Kapałka Rafał Dominik, 77. Kar- wala Jarosław, 78. Nowak Renata, 79. Pachut Jarosław, 80. Skrzypiec Daniel, 81. Tokarz Dorota,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 82.

Jakóbczyk Zofia, 83. Radzięta Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Iwanicka Dorota Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

85. Kowal Krzysztof,

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i działalności pedagogicznej

86. Stach Stanisław Marian,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, w szczególności dzieci oraz rodzin wielodzietnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Rząsa Irena,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Doliński Jerzy,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Lachowska Anna, 90. Olbryś Marek, na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. ks. Szkaradkiewicz Stefan Stanisław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Waszczuk Dionizy Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Kałucka Urszula Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Kurek Gertruda Urszula, 95. Tylewska Stefania, 96. Zaborowicz Jan Maciej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

97. Jankowski Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła

98. Januszkiewicz Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

99. Bachera Jan Eugeniusz,

za zasługi w upamiętnianiu i upowszechnianiu historii Polski

100. Przyborowska Kinga Katarzyna,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania wydarzeń historycznych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Męciński Krzysztof Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz polskiej muzyki chóralnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Sławiński Ryszard Waldemar.