Monitor Polski

M.P.2018.683

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 maja 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 174/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i promowania polskiego przetwórstwa ryb oraz rybołówstwa bałtyckiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Piątak Andrzej, 2. Wołosiuk Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Groenwald Ryszard Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Marcinkowska-Hryckiewicz Grażyna,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Abramczyk Czesław Andrzej,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Chlebosz Włodzimierz Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Golba Lesław Julian, 8. Szydłowski Janusz Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Bielawska Zuzanna, 10. Kołaciński Michał Wincenty,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Kubus Dariusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Gustaw-Klimowicz Wanda Maria, 13. Jaszczyńska Stanisława Franciszka, 14. Kielin Roman Julian, 15. Smoliński Kazimierz, 16. Szubarga-Wesołowska Stefania,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kawula Wiesław Stanisław, 18. Kłosiński Maciej Piotr, 19. Pudełko Zbigniew,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Perkowski Robert,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Bauer Jerzy, 22. Czapliński Artur Tomasz, 23. Zaręba Andrzej Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Gołaszewski Robert Mirosław, 25. Grabowski Jerzy, 26. Jaroń Jerzy, 27. Sabak Waldemar, 28. Sikorska Grażyna, 29. Szostak Bożena, 30. Twardowski Andrzej Zbigniew,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Szymański Arkadiusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Nakonieczny Paweł Jerzy,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Kuźniar Marek, 34. Marć Edward Władysław, 35. Marć Stanisław, 36. Maziarz Wiesław Kazimierz, 37. Wojdon Adam, 38. Ździebko Jan Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Krzych Józef Kazimierz, 40. Malinowska Zofia Anna, 41. Mazur Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Barnat Stanisław Bogusław, 43. Kochman Robert Marek, 44. Panek Stanisław, na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przemysłu węglowego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Olma Teresa, 46. Przedpełski Zbigniew Jerzy, na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Maruszczak Waldemar Sylweriusz, 48. Miszczyk Jarosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Buras Agnieszka Dorota, 50. Kruszec-Nowińska Dorota Jadwiga, 51. Mazur Stanisław, 52. Żychowski Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Adamczyk Marcin, 54. Juszczyk Marek Jacek, 55. Kościołek Adam Krzysztof, 56. Kwapiński Mirosław, 57. Pyszczek Czesław, 58. Żądło Hubert Krystian,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Matuszewski Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Ciurlik Renata, 61. Przewoźny Jarosław, 62. Wielgosik Marian Dariusz, na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Sieradzki Marian Józef.