Monitor Polski

M.P.2018.681

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 maja 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 172/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Binert Aleksander, 2. Dąbrowski Artur Marian, 3. Filoda Benedykt, 4. Firląg Andrzej, 5. Firląg Hanna, 6. Girtler Jacek Marian, 7. Giżyński Jacek, 8. Gutowski Jan Grzegorz, 9. Guziołek-Tubelewicz Ewa Regina, 10. Hajek Mieczysław Zbigniew, 11. Kawulska Grażyna, 12. Kiślak Janusz Grzegorz, 13. Leszczyński Stanisław, 14. Liszewski Ryszard, 15. Nastula Andrzej Marek, 16. Niedziałek Tadeusz Czesław, 17. Ostrowski Ryszard, 18. Pękalska Teresa Jolanta, 19. Pszczółkowski Leszek Stanisław, 20. Sadowski Wojciech Janusz, 21. Skudniewski Wacław Feliks, 22. Sobolewski Piotr, 23. Śliwowski Andrzej, 24. Widuta Edward, 25. Wiśniowolski Alexander, 26. Włodarczyk Wojciech Józef,

pośmiertnie

27. Kameraz-Kos Ninel.