Monitor Polski

M.P.2018.680

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 maja 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 171/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bończak-Kucharczyk Ewa, 2. Chełmiński Bronisław, 3. Chwalibóg Barbara Alicja, 4. Ermusz Krystyna, 5. Fedorowicz Andrzej, 6. Gajl Tadeusz Antoni, 7. Kliszewicz Andrzej, 8. Koper Roman Józef, 9. Kruszewski Konrad Krzysztof, 10. Kubik Adam, 11. Niczyperowicz Teresa Maria, 12. Rutkowski Marek, 13. Skupski Tadeusz Zygmunt, 14. Szczęsny Artur Jan, 15. Tarasiuk Krystyna, 16. Wilimajtys Wiaczesław, 17. Wiszowata Danuta, 18. Wiśniewski Stanisław,

pośmiertnie

19. Niczyperowicz Jerzy Feliks, 20. ks. Pełkowski Wojciech, 21. Seredyński Aleksander, 22. Tomczak Robert Andrzej,23. Tylenda Tadeusz Wacław.