Monitor Polski

M.P.2018.610

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

NR REJ. 159/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

1. Ziółkowski Adrian,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

2. Fałowski Piotr Paweł,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

3. Herman Dariusz, 4. Malewicz Paweł,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

5. Bała Krzysztof Grzegorz, 6. Bała Przemysław Kamil, 7. Pietrasz Adam Józef, 8. Pitera Paweł, 9. Stawarz Józef, 10. Turoń Radosław,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

11. Grodzki Adrian Jakub,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

12. Pikuła Beata, 13. Ruda Tadeusz.