Monitor Polski

M.P.2018.604

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 142/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Świgoński Kornel Zenon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kapturski Mirosław, 3. Kruziński Ryszard Adam, 4. Leśny Adam, 5. Nowak Bazylia Maria, 6. Tuczyński Edward Piotr,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

7. Chęcińska-Marecka Anna Halina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za upowszechnianie kultury i tradycji polskiej:

8. Chorągiewicz Irena Maria, 9. Turowski Romuald Józef,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kaczmarek Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Woźniak Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Klucha Jerzy, 13. Klucha Wiesław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społeczno-kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Cielak Tadeusz Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Świętoń Ryszard Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Madeja Mieczysław Stanisław, 17. Skorupski Kazimierz Józef, 18. Wójcik Józef, 19. Wójcik Wojciech, 20. Wrona Stanisław Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Mądro Kazimierz, 22. Sala Wojciech Władysław, 23. Skórski Dariusz,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Leśniak Joanna Maria,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Owczarz Grzegorz Włodzimierz, 26. Szeliga Herbert Alojzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Kotuła Marek,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Ślęczka Jacek Roman,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój przedsiębiorczości

29. Cierpiał Zbigniew Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa:

30. Paprot Bogdan Wiesław, 31. Troneczek Ewa Joanna,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Nadolny Jan Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Ewertowski Tomasz, 34. Kiejdo Henryk, 35. Prusaczyk Sławomir, 36. Sierputowicz Leszek, 37. Struk Dariusz Andrzej.