Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2018.596

Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 132/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Horoszczak Jarosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Aleksiun Mira, 3. Peszko-Krieger Mirosława, 4. Rosół-Niemirowska Blandyna Marzanna, 5. Ruszkowska Elżbieta, 6. Szczerba Wojciech Zenon,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Blau Rafael, 8. Habura Eugeniusz, 9. Kirschenbaum Jan Eliasz, 10. Kocharyan Ararat, 11. Pawlic-Miśkiewicz Barbara Aleksandra, 12. Salamon Elżbieta Magdalena, 13. Siwak Grażyna Ewa, 14. Stempowska Dorota Berta, 15. Wilczura Aleksandra Fajga, 16. Zaremba Katarzyna Anna,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój samorządu terytorialnego w Polsce:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Szczepanowski Marek Andrzej, 18. Wołoszyn Jerzy Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Klonowski Krzysztof Piotr, 20. Masiota Grzegorz Piotr, 21. Olejnik Adam Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Witucki Rafał Karol,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Dutkiewicz Adam,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za upamiętnianie historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

24. Sidorowicz Roman Zygmunt,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Bednarczyk Henryk Andrzej, 26. Hałabis Jan, 27. Pizoń Henryk, 28. Wcisło Zenon Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Ciupak Marian, 30. Koprianiuk Arkadiusz Paweł, 31. Król Andrzej, 32. Książek Wojciech, 33. Łojewski Piotr, 34. Niewęgłowski Mieczysław Adam, 35. Sawicki Tadeusz, 36. Sinkiewicz Andrzej, 37. Sobótka Edward Antoni, 38. Sulowski Jan, 39. Szostakiewicz Edward, 40. Szostakiewicz Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Sawczuk Maria Anna,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Jaskuła Tomasz, 43. Turczyniak Leszek Stanisław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kamińska Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

45. Kamiński Witold, 46. Kuta Jan,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

47. Kowalczyk Arkadiusz Jerzy,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Karczewski Krzysztof Maria Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Łucarz Roman, 50. Piaśnik Adam Henryk, 51. Skowron Leszek Michał,

52. Starzec Zbigniew Władysław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Morajko Małgorzata Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Ignacyk Eugenia Karolina, 55. Sosin Krystyna Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Bihun Barbara Małgorzata, 57. Chmiel Elżbieta Wanda, 58. Garbacz Krystyna Kazimiera, 59. Szczepanik Ewa Monika, 60. Wołkiewicz Daniel, 61. Żmuda Elżbieta Janina,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Gąciarz Marek, 63. Gąciarz Marian Antoni, 64. Kubicz Jacenty, 65. Kubicz Jan, 66. Ścieżka Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Gąciarz Dominik Adam, 68. Iwaniec Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży, za upamiętnianie historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Musielak Krzysztof,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój samorządu terytorialnego w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Benedyk Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Kapel Wiesław Krzysztof, 72. Mazur Marek,

za zasługi w działalności społeczno-kulturalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Kotula Bogusław, 74. Kupiszewska Jadwiga Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Kobisz Bogusław Lesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społeczno-kulturalnej, za osiągnięcia artystyczne

76. Kwoka Dorota Ewa,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Naczelnej Organizacji Technicznej

77. Szupernak Bogdan Paweł,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży, za upamiętnianie historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Dąbrowska Maria Zofia, na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za wkład w rozwój polskiego przemysłu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Górniak Zenon,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Duda Mirosław Marian, 81. Kocot Grażyna Maria,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój samorządu terytorialnego w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Najmowicz Czesław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i oświatowej:

83. Bogdanowicz Monika Mirosława,

84. Jurgilewicz Anna Bronisława,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju edukacji i kultury

85. Kazimierczuk Marcin,

za zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży

86. Kowalski Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

87. Oziemkiewicz Marek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

88. Wójcik Sławomir,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w kultywowaniu i kontynuowaniu tradycji kawalerii i jazdy polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Taborski Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Dragan Marek, 91. Hanisz Jerzy Adam, 92. Hetzig Grzegorz, 93. Kochański Paweł Wojciech, 94. Krzemiński Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻeEM ZASŁUGI

95. Aleksandrowicz Tomasz, 96. Dura-Kostecki Tomasz, 97. Kaczmarek Andrzej, 98. Kaczmarek Paweł, 99. Kuraś Marcin, 100. Modrzejewski Karol, 101. Niedźwiecki Dariusz Piotr, 102. Paliński Włodzimierz Maciej, 103. Woźniakowski Paweł,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Orywał Zbigniew,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Strzeliński Jan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

106. Szablewski Kazimierz, 107. Wojtasik Robert Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Rachel Jacek, 109. Samulski Jacek Piotr, 110. Trąpczyński Przemysław Marcin, 111. Woźniak Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Gruszczyński Piotr, 113. Korytkowski Piotr Karol, 114. Strzelczyk Krzysztof.