Monitor Polski

M.P.2018.390

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 lutego 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 53/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Pawelec Maria,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

2. Dunajski Marcin,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

3. Stusik Piotr Ryszard,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności społecznej i pracy duszpasterskiej, za pielęgnowanie i upowszechnianie historii Polski

4. ks. Kwietniewski Włodzimierz,

za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności społecznej i pracy duszpasterskiej, za zasługi w ratowaniu zabytków

5. ks. Markiewicz Edmund,

za zasługi w działalności społecznej i pracy duszpasterskiej, za propagowanie tradycji patriotycznych i upowszechnianie historii Polski

6. ks. Zarębiński Eugeniusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury polskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Kulicka Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Zgiet Marta Anna,

za zasługi w popularyzowaniu współczesnej literatury oraz wiedzy o polszczyźnie

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Turżańska Wiesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Wysocka Aneta,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Małyszka Janusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Michalski Józef Stanisław, 13. Wojtuniak Robert Adam,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Zrajko Jan Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Burek Mieczysław Wojciech, na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz upamiętniania historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Derewiecki Wojciech Janusz, 17. Reszke Piotr Brunon,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

18. Zieliński Jerzy Stefan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Rudnicki Grzegorz Jacek,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Lempart Maciej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Stalica Tomasz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki w dziedzinie medycyny

22. Arendt Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

23. Kajstura Władysław Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

24. Jędrysek Ireneusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

25. Michura Jerzy Teodor,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz dzieci

26. Dorabiała Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania bibliotekarstwa publicznego

27. Kot Dariusz Teofil,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za promowanie idei wolontariatu

28. Lesiczka Jolanta Barbara,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Marciniak Jan,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za promowanie kultury regionalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Burzyńska Tekla.